Venemaa Suursaatkonna Eestis hädaabinumbrid:

(+372) 533-11-795;

(+372)64-64-175;

(+372) 64-64-089.

Käesolevad telefoninumbrid on mõeldud ainult Eestis viibivate ja hädaolukordadesse sattuvate Venemaa kodanikele erakorraliseks suhtlemiseks, kui on reaalne oht nende tervisele, ohutusele ja elule.

Need telefoninumbrid ei ole abitelefoninumbrid.

Peamine

Tagasi

Kommentaar seoses näiliku "Vene ohu" küsimusega

Kommentaar seoses näiliku "Vene ohu" küsimusega

Seoses Eesti ametnike perioodiliselt ilmuvate avaldustega Venemaa ettevalmistuse kohta mingisuguseks agressiooniks jne. Venemaa Suursaatkond Eestis soovib juhtida tähelepanu Venemaa Föderatsiooni presidendi V.V. Putini kõnele 20. novembril Moskvas XI investeerimisfoorumil “Venemaa kutsub!”, kus arvukate välisesindajate juuresolekul oli väga selge öeldud, et Venemaa ei kavatse kedagi rünnata. Nagu rõhutas Vladimir Putin: „Vene oht on nende leiutis, kes soovivad kasutada oma rolli, et rikastuda Venemaa vastases võitluses ja saada selle eest boonuseid ja eelistusi. "Sellel kõigil on mingisugune ajaline raamistik, kõigile on see päevselgelt, Euroopa juhtriikide juhtidele on see täiesti päevselgelt."

Tahaksin loota, et see saab Eestis olla ilmseks ka neile, kes, olles pidevas venevastases katkestamatu uimas, pole kunagi väsinud teisiti ütlema. Asjade tegeliku olukorra teadvustamine, mida Venemaa riigipea nõuab, aitaks kahtlemata kaasa atmosfääri parandamisele Venemaa-Eesti riikidevahelistes suhetes, mis tundub tänapäeval olevat äärmiselt vajalik, ning see vastaks täielikult meie kahe riigi rahvaste huvidele.

 


Päevakajalised projektid