Venemaa Suursaatkonna Eestis hädaabinumbrid:

(+372) 533-11-795;

(+372)64-64-175;

(+372) 64-64-089.

Käesolevad telefoninumbrid on mõeldud ainult Eestis viibivate ja hädaolukordadesse sattuvate Venemaa kodanikele erakorraliseks suhtlemiseks, kui on reaalne oht nende tervisele, ohutusele ja elule.

Need telefoninumbrid ei ole abitelefoninumbrid.

Peamine

Tagasi

Venemaa Suursaatkonna kommentaar piiriteemal

Venemaa Suursaatkonna kommentaar piiriteemal

Seoses mõnede Eesti ametlike esindajate sagedaste avaldustega Eesti osa territooriumi «annekteerimise» kohta Venemaa poolt, soovib Suursaatkond meenutada, et 2014. aastal mõlema poole poolt allkirjastatud piirilepingutes kinnitati vastastikuste territoriaalsete nõuete puudumist. Venemaa pool ei ole saanud ametlikke teateid selle seisukoha muutmise kohta. Eesti poole poolt tehtud töö ühise piiri Venemaaga seadmisel, kui nad oli kaasatud märkimisväärseid jõude ja vahendeid, annab tunnistust nende lepingute kasuks.

Samal ajal oli ja jääb Venemaa seisukoht samaks: 1920. aasta Tartu rahuleping sai ajalooliste arhiivide omandiks pärast Eesti liitumist NSV Liiduga 1940. aastal. Pärast diplomaatiliste suhete loomist 1991. aastal alustasid meie riigid võrdset dialoogi ja koostööd, avades uue lehe kahepoolse suhtluse ajaloos selleks ajaks valitsenud õigusliku reaalsuse alusel, sealhulgas ka piirisfääris. Väited Eesti rahvusvahelise tunnustamise 1940. aasta piirides kohta kõigi maailmariikide poolt ei vasta tõele.

Oleme veendunud, et katsed spekuleerida mõnesuguse “annekteerimise” teema ümber viivad ainult vastasseisuse eskaleerumiseni suhetes Venemaaga, mis ei vasta mingil juhul enamuse eestlaste huvidele ja ootustele, kes soovivad arendada heanaaberlikke sidemeid meie riigiga.

 


Päevakajalised projektid